Polityka ochrony prywatności w

sklepie Buty dla Ciebie

 

 

 Dane przekazywane przez użytkownika

Oprócz danych zbieranych automatycznie, przetwarzamy również dane przekazywane przez użytkownika. Są to między innymi:

 

 • dane kontaktowe użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres odbiorcy faktury i adres dostawy, data urodzenia oraz adres e-mail i ewentualnie numer telefonu użytkownika. Adres e-mail użytkownika oraz (opcjonalnie) jego numer telefonu, jest nam potrzebny w celu skontaktowania się z nim, gdy konieczne będzie zadanie mu pytań lub uzyskanie informacji w sprawie złożonego zamówienia;
 • inne informacje wymagane do zrealizowania zamówienia, np. informacje dotyczące zamówionych produktów, adresu odbiorcy faktury i adresu dostawy, dane bankowe i/lub karty kredytowej;
 • jeśli użytkownik skontaktował się z działem obsługi klienta, szczegóły tego kontaktu i historię kontaktów.

 

Wszystkie te dane mają jedną wspólną cechę - zostały nam przekazane przez użytkownika. Wykorzystujemy te informacje do celów opisanych w niniejszej "Polityce ochrony prywatności". W każdej chwili użytkownik może skorygować swoje dane osobowe lub sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu.

 

 Jakie dane osobowe są gromadzone

Wszystkie działania firmy są oparte o rygorystyczne zasady etyczne i firma  jest zobowiązana do ochrony prywatności wszystkich osób odwiedzających jej witrynę internetową.

 Dane zebrane podczas kontaktów użytkowników ze sklepem Buty dla Ciebie

W witrynach internetowych i aplikacjach (mobilnych) Buty dla Ciebie mogą być stosowane różne technologie ich udoskonalania, aby były bardziej przyjazne dla użytkownika, skuteczne i bezpieczne. Technologie te mogą prowadzić do automatycznego gromadzenia danych przez firmę. Przykładem takich technologii są pliki cookie, pliki flash cookies i analityka sieciowa.
 

 Dane przepływu użytkowników

Wizyta w jednej z witryn internetowych  tworzy dane, które są wysyłane z przeglądarki użytkownika do serwera firmy. Dane te umożliwiają optymalizację usług i doskonalą obsługę użytkowników w witrynach oraz aplikacjach firmy. Dane są automatycznie gromadzone i przechowywane przez firmę. W szczególności dane te obejmują:

 • adres IP użytkownika;
 • datę i godz. wizyty w witrynie;
 • adres odsyłający (z którego odwiedzający wszedł do witryny);
 • strony odwiedzane w witrynie internetowej firmy;
 • informacje na temat używanej przeglądarki (rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny,

Oprócz danych zbieranych automatycznie, przetwarzamy również dane przekazywane przez użytkownika. Są to między innymi:

 • dane kontaktowe użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres odbiorcy faktury i adres dostawy, data urodzenia oraz adres e-mail i ewentualnie numer telefonu użytkownika. Adres e-mail użytkownika oraz (opcjonalnie) jego numer telefonu, jest nam potrzebny w celu skontaktowania się z nim, gdy konieczne będzie zadanie mu pytań lub uzyskanie informacji w sprawie złożonego zamówienia;
 • inne informacje wymagane do zrealizowania zamówienia, np. informacje dotyczące zamówionych produktów, adresu odbiorcy faktury i adresu dostawy, dane bankowe i/lub karty kredytowej;
 • jeśli użytkownik utworzył profil online, preferencje i zainteresowania zapisane w profilu
 • jeśli użytkownik skontaktował się z działem obsługi klienta, szczegóły tego kontaktu i historię kontaktów.

Wszystkie te dane mają jedną wspólną cechę - zostały nam przekazane przez użytkownika. Wykorzystujemy te informacje do celów opisanych w niniejszej "Polityce ochrony prywatności". W każdej chwili użytkownik może skorygować swoje dane osobowe lub sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu

 Sposób wykorzystywania zgromadzonych danych

Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z jego zamówieniem, np. do powiadamiania go o stanie zamówienia lub dostawy.

Jeśli użytkownik przekazał swoje dane osobowe w związku z promocją, zdarzeniem, aplikacją (mobilną), itd., możemy wysyłać do niego wiadomości pocztą elektroniczną lub inne komunikaty związane z usługą, o którą prosił użytkownik.

Jeśli użytkownik kontaktował się z działem obsługi klienta, będziemy korzystać z jego danych osobowych (w tym z historii kontaktów), aby pracownicy tego działu mogli przetworzyć jego prośby i zapewnić jak najlepszą obsługę.

Jeśli użytkownik przekazał swoje dane osobowe w trakcie sprzedaży produktu lub usługi, informujemy go o podobnych produktach i usługach. Możemy również zwracać się do użytkownika z prośbą o opinie po zakończeniu sprzedaży produktu lub usługi. W przypadku przerwania procesu sprzedaży wysyłamy przypomnienie. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z dowolnego z takich powiadomień, klikając odsyłacz w odpowiedniej wiadomości e-mail lub innych komunikatach.

Korzystając z podanych danych kontaktowych (w tym zwykłą pocztą, e-mailem, SMS-em, telefonicznie lub w dowolnej formie elektronicznej) i po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika, możemy się z nim skontaktować w celach marketingowych, reklamowych.e-commerce, specjalnymi ofertami, promocjami, jak również informacje na temat otwierania lokalnych sklepów, działania lokalnych sklepów. Przekazywanie użytkownikowi szczególnie interesujących go informacji.  

Dane zebrane podczas kontaktów użytkowników z firmą

W witrynach internetowych i aplikacjach (mobilnych) adidas mogą być stosowane różne technologie ich udoskonalania, aby były bardziej przyjazne dla użytkownika, skuteczne i bezpieczne. Technologie te mogą prowadzić do automatycznego gromadzenia danych przez firmę. Przykładem takich technologii są pliki cookie, pliki flash cookies i analityka sieciowa.
 

Dane przekazywane przez użytkownika

Oprócz danych zbieranych automatycznie, przetwarzamy również dane przekazywane przez użytkownika. Są to między innymi:

 • dane kontaktowe użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres odbiorcy faktury i adres dostawy, data urodzenia oraz adres e-mail i ewentualnie numer telefonu użytkownika. Adres e-mail użytkownika oraz (opcjonalnie) jego numer telefonu, jest nam potrzebny w celu skontaktowania się z nim, gdy konieczne będzie zadanie mu pytań lub uzyskanie informacji w sprawie złożonego zamówienia;
 • inne informacje wymagane do zrealizowania zamówienia, np. informacje dotyczące zamówionych produktów, adresu odbiorcy faktury i adresu dostawy, dane bankowe i/lub karty kredytowej;
 • jeśli użytkownik skontaktował się z działem obsługi klienta, szczegóły tego kontaktu i historię kontaktów.

Wszystkie te dane mają jedną wspólną cechę - zostały nam przekazane przez użytkownika. Wykorzystujemy te informacje do celów opisanych w niniejszej "Polityce ochrony prywatności". W każdej chwili użytkownik może skorygować swoje dane osobowe lub sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu.

 Sposób wykorzystywania zgromadzonych danych

Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z jego zamówieniem, np. do powiadamiania go o stanie zamówienia lub dostawy. Dane użytkownika możemy wykorzystywać do oceny jego zdolności kredytowej i do tego celu możemy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych.

Jeśli użytkownik przekazał swoje dane osobowe w związku z promocją, zdarzeniem, aplikacją (mobilną), itd., możemy wysyłać do niego wiadomości pocztą elektroniczną lub inne komunikaty związane z usługą, o którą prosił użytkownik.

Jeśli użytkownik kontaktował się z działem obsługi klienta, będziemy korzystać z jego danych osobowych (w tym z historii kontaktów), aby pracownicy tego działu mogli przetworzyć jego prośby i zapewnić jak najlepszą obsługę.

Jeśli użytkownik przekazał swoje dane osobowe w trakcie sprzedaży produktu lub usługi, informujemy go o podobnych produktach i usługach. Możemy również zwracać się do użytkownika z prośbą o opinie po zakończeniu sprzedaży produktu lub usługi. W przypadku przerwania procesu sprzedaży wysyłamy przypomnienie. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z dowolnego z takich powiadomień, klikając odsyłacz w odpowiedniej wiadomości e-mail lub innych komunikatach.

Korzystając z podanych danych kontaktowych (w tym zwykłą pocztą, e-mailem, SMS-em, telefonicznie lub w dowolnej formie elektronicznej) i po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika, możemy się z nim skontaktować w celach marketingowych, reklamowych i badania opinii dotyczących sklepu Buty dla Ciebie

 

Jedną z naszych podstawowych zasad jest traktowanie danych użytkownika z rozwagą i pufnością. Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim